ปั้มแก๊ส LPG โดยสมาชิก GasThai.Com สู่เจ้าของปั้มแก๊สในฝัน
 (2/10/2550)


ประวัติความเป็นมา
สืบเนื่องมาจาก ครอบครัวเราชอบเดินทางท่องเที่ยว ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ แต่เมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมา เราเริ่มมาเที่ยวแบบ camp car ซึ่งครอบครัวเราใช้รถเก๋งเมื่อท่องเที่ยวแบบนี้ รถเราจึงไม่ค่อยเหมาะสมสักเท่าไหร่ เราจึงเริ่มมองหารถ 4WD สักคัน โดยค้นหาข้อมูลเกือบทุกรุ่นจนสุดท้ายมาจบที่ Jeep จาก Jeep Unity Clup ซึ่งตอนนั้นก็ยังไม่ได้คิดว่าจะติดแก๊ส แต่ปรากฎว่ารถ Jeep ที่ซื้อมานั้นติดแก๊สมาเรียบร้อยแล้วจึงได้นำมาลองใช้ และศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับรถติดแก๊ส ว่าควรจะดูแลอย่างไรบ้างจาก www.gasthai.com หลังจากนั้น เราก็ได้ท่องเที่ยวกันตามแบบที่เราชอบ แต่เรามาประสบกับปัญหาเรื่องปั๊มแก๊ส ที่มีน้อยหายาก และบางปั๊มแก๊สก็ดูแล้วน่ากลัว บางครั้งกลัวจนแทบไม่กล้าจะเข้าไปเติม แต่ก็ต้องเติมเพราะไม่มีตัวเลือกเหมือนปั๊มน้ำมัน พอเราเจอปัญหาแบบนี้บ่อยเข้าๆ ในแต่ละจังหวัด เราจึงได้เริ่มศึกษาหาข้อมูลการทำปั๊มแก๊ส ว่าเขาทำกันอย่างไรบ้าง


โดยเริ่มแรกเลย ที่เป็นปัจจัยหลักในการที่คิดอยากจะทราบ ก็คืองบประมาณในการก่อสร้าง ซึ่งคำตอบที่ได้จากผู้รับเหมารายใหญ่ ซึ่งมีไม่กี่รายในเมืองไทยก็จะอยู่ที่ประมาณ 6-7 ล้านบาท ไม่รวมที่ดิน


กอปรกับในช่วงเวลานั้น มีปั๊มแก๊สในตัวเมืองจันทบุรีกำลังก่อสร้างอยู่ และทราบมาว่า บริษัทที่รับเหมาทำงานระบบ ก็คือบริษัทที่เราเคยติดต่อนั่นเอง เราจึงได้เดินทางไปดูงานที่เขาทำ จากโครงสร้างจนถึงงานระบบ เมื่อเราไปเห็นเช่นนั้นประกอบได้ดูแบบแปลนด้วย เราจึงนำกลับมาคิดราคาคร่าวๆของเราเอง โดยจากประสบการณ์ของเรา ที่เคยทำงานด้านนี้มาก่อน จึงคิดว่าถ้าเราทำเอง ราคาคงไม่เท่านี้แน่ ก็เป็นอันจบไปเรื่องงานโครงสร้าง


คราวนี้ที่ต้องศึกษาหาข้อมูลต่อ ก็คืองานระบบ ซึ่งตัวนี้เราไม่มีประสบการณ์ด้านนี้มาก่อน แต่เราโชคดี ตรงที่เรามีบริษัทมาลีจันทร์ ที่เรารู้จัก มีประสบการณ์ในการทำงานระบบประเภทนี้ มาให้คำแนะนำและคำปรึกษาแก่เรา ในเรื่องงานระบบเรา จึงวางใจมากขึ้น


เมื่อเป็นอย่างนี้แล้ว เราจึงเริ่มดำเนินการหาอุปกรณ์เกี่ยวกับงานปั๊มแก๊สเพื่อที่จะได้ข้อมูล มาคำนวณต้นทุนในการลงทุนว่า ความเป็นจริงอยู่ที่เท่าไหร่แน่ เพื่อที่จะนำมาคิดซึ่งจุดคุ้มทุนด้วย เมื่อค้นคว้าและศึกษาเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่จะนำมาใช้ ซึ่งก็มีหลากหลายมาก ทั้งของพอใช้ได้จนถึงของดี ซึ่งก่อนที่เราจะตัดสินใจเลือกอุปกรณ์ เราก็ต้องปรึกษาหาผู้ที่รู้และมีประสบการณ์จริงในการออกแบบและใช้งาน ซึ่งเราก็ได้บริษัท CECO ซึ่งเป็นบริษัทที่นำเข้าอุปกรณ์เกี่ยวกับแก๊สโดยตรง มาให้คำแนะนำเกี่ยวกับอุปกรณ์ให้กับเราประกอบการพิจารณาในการเลือกใช้อุปกรณ์


เมื่อเราพอจะประมาณการค่าใช้จ่ายได้ตัวเลขคร่าวๆมาบ้างแล้ว คราวนี้เราก็ต้องมาหาข้อมูลเกี่ยวกับรถติดแก๊สในพื้นที่ของตัวเองว่ามีรถใช้มากน้อยเพียงใดคุ้มค่ากับที่เราจะลงทุนหรือไม่ เนื่องจากเราไม่เคยมีประสบการณ์ในการทำธุระกิจด้านนี้มาก่อนเราจึงต้องศึกษาหาข้อมูลให้เป็นที่มั่นใจถึงความคุ้มทุนที่จะลงทุนก่อสร้าง เราจึงเสียเวลาไปกับเรื่องการหาข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจประมาณ 5 เดือน โดยใน 5 เดือนนี้เราไปใช้บริการปั๊มแก๊สเกือบจะทั่วทุกภาคของประเทศ แล้วเราก็ได้สอบถามข้อมูลจากเด็กปั๊มบ้างจากเจ้าของปั๊มบ้างเพื่อเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจ เมื่อได้ข้อมูลเป็นที่น่าพอใจแล้ว ก็นำข้อมูลต่างๆเหล่านี้มาวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจในการดำเนินการขั้นต่อไป


เมื่อวิเคราะห์แล้วว่าน่าจะคุ้มทุนที่จะดำเนินการเราจึงได้ดำเนินการในขั้นตอนต่างๆของทางราชการดังต่อไปนี้
1. ตรวจสอบผังเมืองจากโยธาธิการจังหวัด
2. ทำแบบสำรวจความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่
3. ออกแบบงานก่อสร้าง งานระบบและเชื่อมทางเข้า-ออก สถานีบริการ


เมื่อเสร็จจากขั้นตอนการออกแบบแล้วก็ดำเนินการขออนุญาตเป็นลำดับขั้นตอน ดังนี้
1. ขออนุญาตก่อสร้างจากเทศบาล หรือ อบต.
2. ขออนุญาตเชื่อมทางเข้า-ออก สถานีบริการ

3. เมื่อได้ใบอนุญาตในข้อ 1,2 แล้ว ก็รวบรวมเอกสารยื่นขอ อนุญาตกรมธุระกิจพลังงาน


หลังจากได้รับใบอนุญาตทั้งหมดแล้วถึงเริ่มลงมือก่อสร้าง เน้นว่าต้องได้รับใบอนุญาตทั้งหมดก่อนอย่ารีบร้อนก่อสร้างก่อนเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาที่จะเกิดขึ้นในภายหน้าเหมือนที่เป็นข่าว เช่น
ปั๊มแก๊สที่พัทยา http://www.gasthai.com/boardgas/Question.asp?ID=A26957
และ ปั๊มแก๊สแถวคลองสาน http://www.bkknews.net/newbkk1/BkkNews/detail.php?idnew=11


ขั้นตอนหลักๆการก่อสร้างปั๊มแก๊ส LPG
บ่อเก็บถังแก๊สใต้ดิน
อาคารตู้จ่ายแก๊ส
งานระบบท่อแก๊ส
งานระบบไฟฟ้า


ขั้นตอนหลักๆการก่อสร้างปั๊มแก๊ส LPG
บ่อเก็บถังแก๊สใต้ดิน
อาคารตู้จ่ายแก๊ส
งานระบบท่อแก๊ส
งานระบบไฟฟ้า


ปรับพื้นที่


งานปรับพื้นที่เพื่อก่อสร้างปั้มแก๊ส


งานวางบ่อเก็บถังแก๊สใต้ดินเพื่อก่อสร้างปั้มแก๊ส


งานวางระบบถังแก๊ส เพื่อก่อสร้างปั้มแก๊ส


งานวางระบบไฟฟ้า เพื่อก่อสร้างปั้มแก๊ส


งานทดสอบระบบ ในการก่อสร้างปั้มแก๊ส

ขั้นตอนการขออนุญาตเปิดสถานีบริการปั๊มก๊าซ LPG สำหรับเติมรถยนต์ Click
GasThai.Com ขอขอบคุณ
คุณพิษณุ วันดี ที่มอบภาพถ่าย บทความ และความรู้และศิลปในการสร้างสรรค์งานคุณภาพเพื่อนำเผยแพร่ในเวบ
สำหรับเพื่อนท่านใดอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเตอม หรือขอคำปรึกษา ติดต่อได้ที่ wandee_pnu@hotmail.comหน้าแรก || สมัครสมาชิก || LOGIN || LOGOUT || เปลี่ยนไอคอนส่วนตัว || โปรแกรมย่อรูปภาพ || เกี่ยวกับลิขสิทธิ์บทความภาพถ่าย || ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้เว็บ || เกี่ยวกับเรา || ติดต่อโฆษณา
แจ้งปัญหาการใช้งาน website GasThai.Com หรือขอความรู้และขอคำปรึกษารถยนต์ติดแก๊ส LPG/NGV ติดต่อ :::>>>Email::: webmaster@GasThai.Com   หรือ   ติดต่อเรา(Contact Us)
Copy Right © Gasthai.com December 2005   Counter View Stats Truehits.Net