โครงสร้างราคาแก๊ส น้ำมัน ล่าสุด โดย เวบมาสเตอร์
 (13/11/2551)

PRICE STRUCTURE OF PETROLEUM PRODUCT IN BANGKOK
12-พ.ย.-08
UNIT:BAHT/LITRE
  EX-REFIN. TAX M. TAX OIL CONSV. WHOLESALE  VAT WS&VAT MARKETING VAT RETAIL
  (AVG) B./LITRE B./LITRE FUND (1) FUND PRICE(WS)     MARGIN   PRICE
ULG 95R ; UNL 12.2490 3.6850 0.3685 4.0000 0.7500 21.0525 1.4737 22.5262 6.9755 0.4883 29.99
ULG 91R ; UNL 11.8168 3.6850 0.3685 4.0000 0.7500 20.6203 1.4434 22.0637 3.8563 0.2699 26.19
GASOHOL95 E10 13.4336 0.0165 0.0017 2.3500 0.2500 16.0517 1.1236 17.1753 3.6586 0.2561 21.09
GASOHOL91 13.2431 0.0165 0.0017 1.7500 0.2500 15.2612 1.0683 16.3295 3.7014 0.2591 20.29
GASOHOL95 E20 14.5211 0.0165 0.0017 0.1500 0.2500 14.9393 1.0457 15.9850 3.5561 0.2489 19.79
H-DIESEL(0.035%S)  16.4908 0.0050 0.0005 1.7000 0.2500 18.4463 1.2912 19.7375 2.8995 0.2030 22.84
BIODIESEL (B5)  16.5743 0.0898 0.0090 -0.2000 0.2500 16.7231 1.1706 17.8937 3.6881 0.2582 21.84
H-DIESEL (COASTAL FISHERY) 13.4351 0.0050 0.0005 0.0000 0.2500 13.6906 0.9583 14.6489 4.8515 0.3396 19.84
L-DIESEL 15.9622 2.4050 0.2405 1.2000 0.2500 20.0577 1.4040 21.4617 5.2133 0.3649 27.04
FO 600 (1) 2%S 10.4790 0.9662 0.0966 0.0600 0.0700 11.6719 0.8170 12.4889 6.5337 0.4574 19.48
FO 1500 (2) 2%S 9.7129 0.9284 0.0928 0.0600 0.0700 10.8641 0.7605 11.6246 6.0985 0.4269 18.15
LPG (B/KG.) 10.9960 2.1700 0.2170 0.3033 0.0000 13.6863 0.9580 14.6443 3.2566 0.2280 18.13
Exchange Rate     = 35.0603 BAHT/$
AVG Gross Refinerry  Margin = 2.5670 BAHT/LITRE
Ethanol Reference Price  = 22.11 BAHT/LITRE
Biodiesel(B100) Reference Price = 19.22 BAHT/LITRE
         อ้างอิงราคาขายปลีกน้ำมันเบนซิน 95 ของบริษัท เชลล์  

ที่มา: http://www.eppo.go.th/petro/price/pt-price-st-2008-11-12.xls

PRICE STRUCTURE OF PETROLEUM PRODUCT IN BANGKOK
12-พ.ย.-08
UNIT:BAHT/LITRE
  EX-REFIN. TAX M. TAX OIL CONSV. WHOLESALE  VAT WS&VAT MARKETING VAT RETAIL
  (AVG) B./LITRE B./LITRE FUND (1) FUND PRICE(WS)     MARGIN   PRICE
ULG 95R ; UNL 12.2490 3.6850 0.3685 4.0000 0.7500 21.0525 1.4737 22.5262 6.9755 0.4883 29.99
ULG 91R ; UNL 11.8168 3.6850 0.3685 4.0000 0.7500 20.6203 1.4434 22.0637 3.8563 0.2699 26.19
GASOHOL95 E10 13.4336 0.0165 0.0017 2.3500 0.2500 16.0517 1.1236 17.1753 3.6586 0.2561 21.09
GASOHOL91 13.2431 0.0165 0.0017 1.7500 0.2500 15.2612 1.0683 16.3295 3.7014 0.2591 20.29
GASOHOL95 E20 14.5211 0.0165 0.0017 0.1500 0.2500 14.9393 1.0457 15.9850 3.5561 0.2489 19.79
H-DIESEL(0.035%S)  16.4908 0.0050 0.0005 1.7000 0.2500 18.4463 1.2912 19.7375 2.8995 0.2030 22.84
BIODIESEL (B5)  16.5743 0.0898 0.0090 -0.2000 0.2500 16.7231 1.1706 17.8937 3.6881 0.2582 21.84
H-DIESEL (COASTAL FISHERY) 13.4351 0.0050 0.0005 0.0000 0.2500 13.6906 0.9583 14.6489 4.8515 0.3396 19.84
L-DIESEL 15.9622 2.4050 0.2405 1.2000 0.2500 20.0577 1.4040 21.4617 5.2133 0.3649 27.04
FO 600 (1) 2%S 10.4790 0.9662 0.0966 0.0600 0.0700 11.6719 0.8170 12.4889 6.5337 0.4574 19.48
FO 1500 (2) 2%S 9.7129 0.9284 0.0928 0.0600 0.0700 10.8641 0.7605 11.6246 6.0985 0.4269 18.15
LPG (B/KG.) 17.1795 2.1700 0.2170 0.3033 0.0000 19.8698 1.3909 21.2607 3.2566 0.2280 24.75
ราคา LPG  320.0000     US / 1000 KG ครัวเรือน คงที่
Exchange Rate     = 35.0603 BAHT/$     ราคา LPG  490.0000 US / 1000 KG ขนส่ง อุตฯ
AVG Gross Refinerry  Margin = 2.5670 BAHT/LITRE ลอยตัว  กกละ 17.1795 ต่อ กก.
Ethanol Reference Price  = 22.11 BAHT/LITRE ราคาควบคุม  11.2193 ต่อ กก.
Biodiesel(B100) Reference Price = 19.22 BAHT/LITRE ราคาต่อ ลิตร 13.7474 ราคาสุงสุด ลอยตัว
ค่าการตลาดปั้ม 1.5000 15.247 บาทต่อ ลิตร
         อ้างอิงราคาขายปลีกน้ำมันเบนซิน 95 ของบริษัท เชลล์  

@@@จับตาดูครับ ช่องแรกราคาน้ำมัน อิงราคาตลาดสิงค์โปร์ และดูช่อง ค่าการตลาดน้ำมันและแก๊สแต่ละช่องครับ กำไรต่อลิตรมากมายครับ

ตารางสมมุติว่า ลอยตัวตามราคาตลาดโลก ปัจจุบัน
การประกาศขึ้นราคาของ กพช. ครั้งนี้ เมื่อวันที่ 13 /11/ 2551
โดยมี รองนายก สมพงษ์ อมรวิวัฒน์ เป็นประธาน ต้องมาดูโครงสร้างอีกครั้งว่า
มีเงื่อนไขใดบ้าง เช่น
1. การปรับราคาขึ้นครั้งละ 2 บาทต่อ กก. จะทำให้ ราคาแกส ปรับขึ้น
ลิตรละประมาณ 1 บาท ปรับทุก ระยะ 3 เดือน จนถึงราคาตลาดโลก
2. โครงสร้าง ราคาที่ปรับขึ้นนั้น ปรับแบบใด เหมารวมทั้งระบบภาค ขนส่ง ภาคอุตสาหกรรม ปิโตเคมี หรือไม่
3. ยอดนำเข้า LPG ลดลง ราคา LPG ลดลง ตามสภาวะความต้องการ ของปัญหาการถดถอยทางเศรษฐกิจ
4. กพช. ได้คำนึงถึง LPG ที่ผลิตได้ในประเทศ ส่วนหนึ่ง หรือไม่ ว่า คนไทย จำเป็นต้องใช้ราคาตลาดโลก
ทั้งหมดหรือไม่ ทำไมไม้ คำนวณส่วนต่างที่ต้องนำเข้าจริงแล้วนำมา คำนวณเฉลี่ยน น้ำหนักกับส่วนนำเข้า
หากคิดคำนวณแบบเหมารวม ขึ้นหมด ผลประโยชน์จะตกกับ ผู้ประกอบการมากกว่า หรือ เอื้อผลประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ
5. การปรับเพิ่มเงินเข้ากองทุน ของใช้ LPG จุดประสงค์เพื่อสกัดกั้นการใช้ LPG ของผู้ใช้รถยนต์ ซึ่งเป็นวิธีการ
ไม่เป็นธรรมและเลือกปฏิบัติต่อประชาชน ประชาชน ควรจะมีสิทธิเลือกใช้ไม่ว่าจะเป็น LPG NGV น้ำมัน ก็ตาม
ไม่ควรจะเลือกส่งเสริง สนับสนุน กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง แล้วสร้างมาตรการทางกฏหมายมาบีบบังคับทางตรงแลทางอ้อมพี่น้องครับ วิภาควิจารย์อย่างสร้างสรรค์นะครับ เอาความจริงมาแสดงนะครับ เราต้องยอมรับครับ ว่า เวลานี้ มีการนำเข้า LPG เข้ามาจริงและ รัฐก็จ่ายชดเชยส่วนที่นำเข้า อยู่ครับ แต่ระยะหลังการนำเข้าน้อยลง การผลิต LPG มาจากแหล่งแยกก๊าซธรรมชาติในประเทศ ประมาณ 50-55% ส่วนที่เหลือ ประมาณ 45% ได้มาจากการกลั่นน้ำมันดิบ ตอนนี้มีการนำเข้าน้ำมันดิบ น้อยลง ด้วยความต้องการน้อยลงตามสภาวะเศรษฐกิจภายในและภายนอกประเทศ ดังนั้น การนำเข้า เพื่อให้เพียงพอกลับ กลุ่มขนส่ง อุตสาหกรรม ปิโตเคมี จึงยังนำเข้า ดังนั้น สิ่งที่เราอยากเห็นคือการปรับ โครงสร้างราคาแบบเป็นธรรม โดยคำนึงถึง ครัวเรือน ก่อน ส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นให้กลุ่ม ขนส่ง อุตสาหกรรม ปิโตเคมี รับภาระไปครับ แต่ขอให้ นำส่วนที่เหลือใช้ที่ผลิตได้ในประเทศมาคำนวณการขึ้นราคาแบบ เฉลี่ยน้ำหนักกัน ไม่ต้องการ เหมารวมขึ้น อิงราคาตลาดโลกบวกค่าขนส่งทั้งหมด เพราะนั้นคือการเอื้อผลประโยชน์ให้เอกชนผู้ประกอบการเต็มๆ เราเชื่อว่า การลอยตัวขึ้นสูงสุดเท่าที่ราคาตลาดโลกตอนนี้ LPG จะสุงถึง 15.50 ต่อลิตร ผู้ใช้รถยนต์ LPG รับได้เมื่อเทียบราคา น้ำมันแก๊สโซฮอล 91 ที่ 20 บาท บวกภาษีสรรพสามิตรอีกประมาณ 3.5 บาท ราคาส่วนต่างตรงนี้คือประมาณ 8 บาท ดังนั้น เมื่อราคา LPG ห่างจาก น้ำมันแก๊สโวฮอล 91 เพียง 8 บาท ก็ต้องมาพิจารณาว่า เราจะได้ LPG ต่อไปหรือไม่ ส่วนตัวผมยังคงใช้ต่อไป แต่สิ่งที่อยากเห็นคือ รมต ครม ข้าราชการ ก.พลังงาน เขาพิจารณาเพื่อชาติ เพื่อประชาชน หรือ เพื่อ เอกชน เท่านั้น ครับ

ร่วมแสดงความคิดเห็นที่นี่ Clickหน้าแรก || สมัครสมาชิก || LOGIN || LOGOUT || เปลี่ยนไอคอนส่วนตัว || โปรแกรมย่อรูปภาพ || เกี่ยวกับลิขสิทธิ์บทความภาพถ่าย || ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้เว็บ || เกี่ยวกับเรา || ติดต่อโฆษณา
แจ้งปัญหาการใช้งาน website GasThai.Com หรือขอความรู้และขอคำปรึกษารถยนต์ติดแก๊ส LPG/NGV ติดต่อ :::>>>Email::: webmaster@GasThai.Com   หรือ   ติดต่อเรา(Contact Us)
Copy Right © Gasthai.com December 2005   Counter View Stats Truehits.Net