ตรวจสอบรายชื่อวิศวกรผู้ได้รับความเห็นชอบให้ตรวจสอบการติดตั้ง NGV ทั่วประเทศ (22/7/2553 12:09:57)
 ตรวจสอบรายชื่อวิศวกรผู้ได้รับความเห็นชอบให้ตรวจสอบการติดตั้ง LPG ทั่วประเทศ (22/7/2553 12:09:31)
 ตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับความเห็นชอบให้ติดตั้ง NGV ทั่วประเทศ (22/7/2553 12:05:21)
 ตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับความเห็นชอบให้ติดตั้ง LPG ทั่วประเทศ (22/7/2553 11:51:34)
 รถติดตั้ง NGV ต้องตรวจทุกปี ก่อนเสียภาษี (22/7/2553 10:53:21)
 รถติดตั้ง LPG ต้องตรวจทุก 5 ปี ก่อนเสียภาษี (22/7/2553 10:51:00)
 มอก.370/2552 ว่าด้วยถัง LPG แบบใหม่ลาสุด (20/12/2552 2:12:02)
 การทำประชาพิจารณ์เรื่อง มาตรฐานระบบการใช้ก๊าซปิโตรเลี่ยมเหลวเป็นเชื้อเพลิงในยานยนต์ (14/8/2552 23:52:33)
 Download รูปแบบและเอกสารตัวอย่างสำหรับยื่นขอรับรองมาตรฐานอู่ติดตั้งกับขนส่ง (14/8/2552 11:02:09)
 ตัวอย่างเอกสารสำหรับแจ้งขนส่งสำหรับผู้ติดตั้ง LPG ตั้งแต่ 19 เมษายน 2552 (19/6/2552 11:47:18)
 รายชื่อ อู่ติดตั้ง และวิศวกร ที่ได้รับรองให้เป็นผู้ติดตั้ง NGV/LPG จาก กรมการขนส่งแล้ว ล่าสุด (2/6/2552 10:37:13)
 เวบมาสเตอร์และตัวแทนสมาคมฯเข้าพบผู้อำนวยการสำนักวิศวกรรมและความปลอดภัย กรมการขนส่งทางบก  (14/3/2552 8:31:12)
 ข้อกำหนดเกี่ยวกับรถยนต์ใช้ LPG โดยกรมการขนส่งทางบก เริ่ม 18 เมษายน 2552 ที่ควรทราบ (11/2/2552 14:21:20)
 กำหนดหลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบการเป็นผู้ตรวจและทดสอบรถติดตั้ง LPG (11/2/2552 13:49:19)
 กำหนดหลักเกณฑ์ความเห็นชอบการเป็นผู้ติดตั้ง LPG (11/2/2552 13:47:51)
 กำหนดหลักเกณฑ์ มาตรฐานและวิธีการติดตั้ง LPG (11/2/2552 13:44:34)
 กำหนดหลักเกณฑ์การติดเครื่องหมายสำหรับรถติด LPG  (11/2/2552 13:41:56)
 กำหนดหลักเกณฑ์กำหนดมาตรฐานส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ติดตั้ง LPG (11/2/2552 13:39:14)
 ประกาศกรมการขนส่งทางบก ว่าด้วยรถติดตั้ง LPG ต้องตรวจทุกๆ 5 ปี (11/2/2552 13:33:15)
 ศูนย์ข้อมูลกรมการขนส่งทางบก เกี่ยวกับผู้ติดตั้ง LPG/NGV ควรทราบ (9/2/2552 0:54:44)
 พระราชบัญญัติ วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๕๑ (22/8/2551 9:01:40)
 รถติดแก๊สที่มีประกันชั้น 1 หลังแจ้งขนส่งแล้วต้องแจ้งให้บริษัทประกันด้วยรับทราบด้วย (12/8/2551 9:19:16)
 Download แบบฟอร์มต่างๆเกี่ยวกับการขอเปลี่ยนแปลง แก้ไข กรมการขนส่งทางบก (29/7/2551 11:55:51)
 รวบรวมกฏหมาย กฏกระทรวง พรบ ข้อบังคับเกี่ยวกับ LPG / NGV (18/6/2551 18:32:33)
 การกำหนดราคา อัตราเงินส่งเข้ากองทุนและอัตราเงินชดเชย โดย สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (8/4/2551 14:31:23)
 สำหรับผู้แจ้งติดแก๊สกับขนส่งแล้ว ต้องตรวจสภาพรถกับ ตรอ. (10/10/2550 19:25:40)
 รายชื่อผู้ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ตรวจสอบอุปกรณ์และการติดตั้ง NGV ล่าสุด (5/9/2550 13:12:05)
 รายชื่อผู้ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ตรวจสอบอุปกรณ์และการติดตั้ง LPG ล่าสุด (5/9/2550 13:11:37)
 กฎกระทรวง ว่าด้วยระเบียบข้อกำหนดในการติดตั้งก๊าซ LPG กับรถยนต์ (10/4/2550 7:59:37)
 การเตรียมตัวและแก้ไขก่อนสำหรับตรวจที่ขนส่งสำหรับรถยนต์ใช้ LPG (23/11/2549 9:04:25)
 ประกาศกรมประกันภัย : รถยนต์ใช้ก๊าซ NGV และ LPG ทำประกันภัยได้ตามปกติ  (31/10/2549 18:30:57)
 รายชื่อผู้ถูกถอดถอน และ ผู้ได้รับความเห็นชอบให้เป็นผู้ตรวจฯ ล่าสุด โดยคุณ LPGman (31/8/2549 17:59:14)
 ขั้นตอนการทำโครงการก่อสร้างปั้ม LPG โดย บ.มั่นชัยฯ (18/8/2549 9:30:13)
 ขนส่งประกาศเข้มงวดการออกใบรับรองการติดตั้งแก๊ส (1/8/2549 13:55:19)
 ขั้นตอนการขออนุญาตเปิดสถานีบริการปั๊มก๊าซ LPG สำหรับเติมรถยนต์ โดย คุณPnu (29/6/2549 11:55:11)
 กฏกระทรวงเรื่อง NGV หรือ CNG (25/5/2549 13:40:06)
 ประกาศกฏกระทรวงใหม่ แจ้งโดยสำนักวิศวกรรมและความปลอดภัยกรมการขนส่งทางบก  (5/5/2549 5:07:15)
 กฏกระทรวงว่าด้วยเรื่องผู้รับรอง การตรวจและทดสอบรถยนต์ใช้แก็ส (11/3/2549 16:34:14)
 กฏกระทรวงรถยนต์ใช้ก๊าซธรรมชาติ  (11/12/2548 0:44:06)
 ขั้นตอนการนุญาตเปิดปั๊มแก๊ส (2/12/2548 2:31:21)
 การจดทะเบียนเพิ่มกรณีใช้แก็ส กับกรมการขนส่ง (26/11/2548 13:30:35)
หน้าแรก || สมัครสมาชิก || LOGIN || LOGOUT || เปลี่ยนไอคอนส่วนตัว || เกี่ยวกับลิขสิทธิ์บทความภาพถ่าย
ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้เว็บ || เกี่ยวกับเรา || ติดต่อโฆษณา
แจ้งปัญหาการใช้งาน website GasThai.Com หรือขอความรู้และขอคำปรึกษารถยนต์ติดแก๊ส LPG/NGV
ติดต่อ :::>>>Email:::
webmaster@GasThai.Com   หรือ   ติดต่อเรา(Contact Us)
Copy Right © Gasthai.com December 2005   Counter View Stats Truehits.Net